Försäkringsarbeten

Försäkringsarbeten utföres till de flesta försäkringsbolag. Först måste en skadeanmälan göras till ert eget försäkringsbolag. Efter det tar jag bilder av skadorna, som skickas till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget gör i sin tur en skadeuträkning och ger mig klartecken att reparera skadorna på er bil. Även plåtskador och mindre karosseriarbeten kan repareras på Colorshine. Även plastskador hör till de arbeten som kan repareras, men kräver en särskild metod.